Zoznam predčísli účtov na platenie daní

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre platenie daní

Daň z pridanej hodnoty 500240
Daň z pridanej hodnoty z elektronických služieb 500398
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Daň z emisných kvót 500363
Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312

 

STABY s.r.o., Belanská 578/32, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 46 251 898, DIČ: 2023307242, Tel: +421 44 436 1111, Fax: +421 44 436 3824

© 2012, created by creative solution